O nas:

Terapeutyczne przedszkole ” Progress Place” powstał z myślą o terapii i wspieraniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jesteśmy placówką terapeutyczną, która oferuje terapię grupową i indywidualną dostosowaną do potrzeb dziecka.

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii. posiadający duże doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.

W naszym przedszkolu oferujemy: 

zajęcia indywidualne,
-zajęcia grupowe,
-zajęcia logopedyczne,
-zajęcia z hipoterapii,

– zajęcia z alpakoterapii
-Trening Umiejętności Społecznych

Podczas zajęć grupowych realizujemy:

– Postawę Programową Wychowania Przedszkolnego MEN,
– zajęcia plastyczne

– zajęcia sensoryczne

– zajęcia muzyczne

-Trening Umiejętności Społecznych
– Trening Umiejętności Komunikacyjnych
– zajęcia z hipoterapie na kucyku

– zajęcia z alpakoterapii

Podczas zajęć indywidualnych opartych na Indywidualnym Programie Edukacyjno- Teapeutycznym realizujemy:

– terapię pschologiczno- pedagogiczną
– terapię logopedyczną

Zajęcia indywidualne obejmują ćwiczenia w naturalnych sytuacjach, wychodząc po za przedszkole: do sklepu, zoo, jazda komunikacją miejską. Podczas zajęć dzieci uczą się też pomagać przy różnych czynnościach w przedszkolu, np: odkurzać, zanieść brudne naczynia do kuchni (zlewu) itp…

Zespół dla każdego dziecka tworzy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który opiera się na:

– podejściu TEACCH,

– elementach metody behawioralnej,
– metodach wspierających (Ruch Rozwijający W. Sherbone, Metoda Dobrego Startu, Terapia Ręki, Program Aktywności M. Ch. Knill, elementy Integracji Sensorycznej oraz alternatywne metody komunikacji: PECS, MAKATON).
– metodach Dobrego Startu.

Pracujemy nad umiejętnościami i kompetencjami w każdej ze sfer rozwojowych.

Na co dzień w naszym przedszkolu tworzymy dla dzieci rodzinną atmosferę sprzyjającą zbudowanie poczucia bezpieczeństwa.

Oferujemy dzieciom cichą i spokojną okolicę, dzięki czemu mogą skupić się na budowaniu relacji z innymi oraz skupić się na zajęciach. Często organizujemy wyjścia do lasu, który znajduje się tuż obok przedszkola. Dzieci mają okazję pooddychać świeżym powietrzem.